ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "You have a cute nose"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    You have a cute nose

    แปลว่า จมูกของคุณน่ารักมาก