ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "You are right"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    You are right

    แปลว่า คุณ(พูด/ทำ/คิด)ถูก

    ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

    Listen to voicemalefemale