ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "What did they do this morning"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    What did they do this morning

    แปลว่า พวกเขาทำอะไรเมื่อเช้านี้

    Listen to voicemalefemale