ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "What did they do last Friday"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    What did they do last Friday

    แปลว่า พวกเขาทำอะไรเมื่อวันศุกร์

    Listen to voicemalefemale