ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "What did she do last week"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    What did she do last week

    แปลว่า เธอทำอะไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

    Listen to voicemalefemale