ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "What did he do two weeks ago"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    What did he do two weeks ago

    แปลว่า เขาทำอะไรเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว

    Listen to voicemalefemale