ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Two weeks ago he called his mother"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Two weeks ago he called his mother

    แปลว่า เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเขาโทร.ไปหาแม่

    Listen to voicemalefemale