ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Two days ago I went to see a friend in the hospital"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Two days ago I went to see a friend in the hospital

    แปลว่า เมื่อสองวันก่อน ผม/ฉัน ไปหาเพื่อนที่โรงพยาบาล

    Listen to voicemalefemale