ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "To a certain extent"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    To a certain extent

    แปลว่า ในความรู้สึกแล้ว

    Listen to voicemalefemale