ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "This morning they went to school"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    This morning they went to school

    แปลว่า เมื่อเช้านี้พวกเขาไปโรงเรียน

    Listen to voicemalefemale