ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "There’s no way to know."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    There’s no way to know.

    แปลว่า ไม่มีทางที่จะรู้เลย

    วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

    Listen to voicemalefemale