ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "That is so true."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    That is so true.

    แปลว่า ถูกต้องที่สุดเลย

    Listen to voicemalefemale

ประโยคภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "That is so true."   ได้แก่

ประโยคภาษาอังกฤษแปลว่า
is that so?อย่างนั้นหรือ
so thatเพื่อให้
who is that?นั่นเป็นใคร?
he/she is so lovely!เขา/เธอน่ารักจัง
your baby is so sweet.ลูกของเธอน่ารักจัง
that restaurant is not expensive.ร้านอาหารนั้น ไม่แพง
i'm not so sure about that.ฉันไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะ (ไม่แน่ใจความเห็นของอีกฝ่าย)
you son/daughter is so adorable.ลูกชาย/ลูกสาวของเธอน่ารักมากเลย
he/she is growing so fast.เขา/เธอโตเร็วมากเลย