ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Thank you anyway!"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Thank you anyway!

    แปลว่า ยังไงก็ขอบคุณนะ!

    ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

    Listen to voicemalefemale