ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยค/วลี ภาษาอังกฤษ "Tell me."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Tell me.

    แปลว่า บอกฉัน

    ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

    Listen to voicemalefemale

ประโยค/วลี ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Tell me."   ได้แก่

ประโยค/วลี ภาษาอังกฤษแปลว่า
i can’t say for sure.ฉันบอกได้ไม่ชัดหรอกนักว่า
tell him that i need to talk to him.บอกเขาว่าฉันต้องการพูดกับเขา
me? not likely! ฉันหรอ?ไม่น่าจะใช่นะ