ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Sweet dreams!"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Sweet dreams!

    แปลว่า ฝันดีนะ(ฝันหวาน)

ประโยคภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Sweet dreams!"   ได้แก่

ประโยคภาษาอังกฤษแปลว่า
have a good night!ฝันดีนะ
good night and sweet dreams.ราตรีสวัสดิ์และฝันดีนะค่ะ