ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "See you tomorrow at the university/work."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    See you tomorrow at the university/work.

    แปลว่า เจอกันพรุ่งนี้ที่หมาวิทยาลัย/ที่ทำงานนะ

    Listen to voicemalefemale