ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Say hi to…"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Say hi to…

    แปลว่า ฝากสวัสดี … (ฝากให้คนๆหนึ่งกล่าวทักทาย/สวัสดีคนที่คุณคิดถึงแทนคุณ)

    Listen to voicemalefemale