ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Not necessarily."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Not necessarily.

    แปลว่า ไม่จำเป็น (ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น, อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น)

    Listen to voicemalefemale