ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "No way! (Stop joking!)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    No way! (Stop joking!)

    แปลว่า ไม่มีทาง

    ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

    Listen to voicemalefemale

ประโยคภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "No way! (Stop joking!)"   ได้แก่

ประโยคภาษาอังกฤษแปลว่า
no wayไม่มีทาง, เป็นไปไม่ได้
no way!ไม่มีทาง! เป็นไปไม่ได้!
there’s no way to know.ไม่มีทางที่จะรู้เลย