ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "No way!"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  No way!

  แปลว่า ไม่มีทาง! เป็นไปไม่ได้!

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  No way

  แปลว่า ไม่มีทาง, เป็นไปไม่ได้

  ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "No way!"   ได้แก่

ประโยคภาษาอังกฤษแปลว่า
no way! (stop joking!)ไม่มีทาง
there’s no way to know.ไม่มีทางที่จะรู้เลย
either wayอยู่แล้ว, อย่างไรก็ตาม
no doubtอย่างไม่ต้องสงสัยเลย
no problem!ไม่เป็นไร!
no problemไม่เป็นไร
no litter.ห้ามทิ้งขยะ
no, thank you.ไม่ต้องค่ะ (ครับ) ขอบคุณ