ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Looks like you're hungry"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Looks like you're hungry

    แปลว่า ดูเหมือนว่า คุณคงจะหิวล่ะมั้ง

    วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย