ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Long time no see!"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Long time no see!

    แปลว่า ไม่เจอกันนานเลยนะ!

    Listen to voicemalefemale