ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Let me check."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Let me check.

    แปลว่า ให้ฉันเช็คดูก่อน

    ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

    Listen to voicemalefemale