ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Just went."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Just went.

    แปลว่า เพิ่งไปพอดี

    ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

    Listen to voicemalefemale