ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Just kidding (joking)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Just kidding (joking)

    แปลว่า ล้อเล่น

    ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

    Listen to voicemalefemale