ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Just for the record"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Just for the record

    แปลว่า เพื่อให้คุณรู้,...