ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "It’s very kind of you!"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    It’s very kind of you!

    แปลว่า คุณใจดีมากเลย!, คุณมีน้ำใจจัง!

    Listen to voicemalefemale