ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "In short"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    In short

    แปลว่า พูดสั้นๆว่า

    Listen to voicemalefemale

ประโยคภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "In short"   ได้แก่

ประโยคภาษาอังกฤษแปลว่า
in briefพูดสั้นๆว่า
in a wordพูดสั้นๆว่า