ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "In other words"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    In other words

    แปลว่า กล่าวอีกนัยหนึ่ง, กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า

    Listen to voicemalefemale