ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "In brief"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    In brief

    แปลว่า พูดสั้นๆว่า

ประโยคภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "In brief"   ได้แก่

ประโยคภาษาอังกฤษแปลว่า
in shortพูดสั้นๆว่า
in a wordพูดสั้นๆว่า