ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "In a word"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    In a word

    แปลว่า พูดสั้นๆว่า

    Listen to voicemalefemale