ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "In 1998 she worked for a different company"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    In 1998 she worked for a different company

    แปลว่า ตอนปีหนึ่งเก้าเก้าแปดเธอทำงานให้อีกบริษัทหนึ่ง

    Listen to voicemalefemale