ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "I'm looking forward to it"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I'm looking forward to it

    แปลว่า ฉันคอยอยู่นะ