ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "If I’m not mistaken"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    If I’m not mistaken

    แปลว่า ถ้าฉัน(คิด/ตัดสินใจ)ไม่ผิด

    Listen to voicemalefemale