ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "I'd say the exact opposite."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I'd say the exact opposite.

    แปลว่า ฉันว่ามันตรงกันข้ามนะ (คิดตรงกันข้าม, คิดไม่เหมือนกัน)

    Listen to voicemalefemale

ประโยคภาษาอังกฤษ หมวด "Belief - ความคิดเห็น" เหมือนกับ "I'd say the exact opposite."   ได้แก่