ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "I totally disagree."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I totally disagree.

    แปลว่า ฉันไม่เห็นด้วยเลย

    Listen to voicemalefemale

ประโยคภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "I totally disagree."   ได้แก่

ประโยคภาษาอังกฤษแปลว่า
i'm afraid i disagree.เกรงว่าฉันคงไม่เห็นด้วยนะ
i totally agree with you.เห็นด้วยกับคุณอย่างยิ่งเลยค่ะ
i’ll be shot if i knows ฉันต้องตายแน่ถ้าฉันรู้i’ll be shot if i knows ฉันต้องตายแน่ถ้าฉันรู้