ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "I miss you"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I miss you

    แปลว่า ฉันคิดถึงคุณ

    Listen to voicemalefemale