ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "I don't think so."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I don't think so.

    แปลว่า ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะ

    Listen to voicemalefemale