ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "I didn't come to school yesterday"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I didn't come to school yesterday

    แปลว่า เมื่อวานไม่ได้มาโรงเรียนค่ะ/ครับ

    Listen to voicemalefemale