ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "I’m sorry, I can’t."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I’m sorry, I can’t.

    แปลว่า ขอโทษนะ ฉันทำไม่ได้หรอก

    Listen to voicemalefemale