ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "I’m so sorry!"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I’m so sorry!

    แปลว่า ฉันขอโทษจริงๆค่ะ!

    Listen to voicemalefemale