ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "How was it?"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    How was it?

    แปลว่า มันเป็นยังไงเหรอ?

    Listen to voicemalefemale