ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "How cute!"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    How cute!

    แปลว่า ช่างน่ารักอะไรอย่างนี้

    ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

    Listen to voicemalefemale