ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Have a safe trip!"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Have a safe trip!

    แปลว่า เดินทางปลอดภัยนะ

    Listen to voicemalefemale