ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Have a nice trip!"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Have a nice trip!

    แปลว่า เที่ยวให้สนุกนะ

    Listen to voicemalefemale