ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Have a good trip"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Have a good trip

    แปลว่า เที่ยวให้สนุกนะ

    ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

    Listen to voicemalefemale