ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Either way"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Either way

    แปลว่า อยู่แล้ว, อย่างไรก็ตาม

    Listen to voicemalefemale

ประโยคภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Either way"   ได้แก่

ประโยคภาษาอังกฤษแปลว่า
no way!ไม่มีทาง! เป็นไปไม่ได้!
no wayไม่มีทาง, เป็นไปไม่ได้
one way ticketตั๋วไปอย่างเดียว
in a wayในความรู้สึกแล้ว
by the wayอนึ่ง, อีกประการหนึ่ง
this way, please!โปรดมาทางนี้เลยค่ะ
no way! (stop joking!)ไม่มีทาง
i didn't mean it that way.ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้น.
there’s no way to know.ไม่มีทางที่จะรู้เลย