ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Dream of me, won't you sweet heart."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Dream of me, won't you sweet heart.

    แปลว่า ฝันถึงฉันด้วยนะที่รัก

    Listen to voicemalefemale

ประโยคภาษาอังกฤษ หมวด "Absence from work – การขาดงาน" เหมือนกับ "Dream of me, won't you sweet heart."   ได้แก่