ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Don't worry"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Don't worry

    แปลว่า ไม่ต้องเป็นห่วง / ไม่ต้องกังวล

    Listen to voicemalefemale

ประโยคภาษาอังกฤษ หมวด "Absence from work – การขาดงาน" เหมือนกับ "Don't worry"   ได้แก่