ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Could not agree more."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Could not agree more.

    แปลว่า เห็นด้วยมากไปกว่านี้ไม่ได้ละ (เห็นด้วยแบบสุดๆ ไม่มีตรงไหนไม่เห็นด้วยเลย)

    Listen to voicemalefemale

ประโยคภาษาอังกฤษ หมวด "Belief - ความคิดเห็น" เหมือนกับ "Could not agree more."   ได้แก่